дверные ручки с защелкой оригинальная продукция как установить доводчик на входную дверь
02/03/2013

Розділи сайту

Головна
Рада - консультативно-дорадчий
   орган при Мін'юсті України
Склад і структура Ради
Новини
Форум
 
 


Завдання Ради

Основними завданнями Координаційної ради є:

 • надання пропозицій Міністерству юстиції України щодо вдосконалення організації правоосвітнього та правовиховного процесу, теоретичної і практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "правознавство" (далі - студенти);
 • здійснення заходів щодо підвищення рівня правових знань населення;
 • долучення молодих юристів до нормотворчих процесів.

Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • сприяє організації правоосвітніх та правовиховних заходів серед неповнолітніх та молоді, зокрема дітей, що потребують особливої допомоги, перебувають у спеціальних виховних установах, знаходяться у кризових центрах для жертв насильства в сім’ї; дітей, позбавлених батьківського піклування тощо;
 • організовує конференції, "круглі столи", форуми, семінари, тренінги, зустрічі, спрямовані на підвищення рівня правових знань громадян;
 • розробляє та поширює правоосвітні методичні матеріали: посібники, буклети, пам’ятки тощо;
 • розробляє сценарії рольових ігор, вікторин тощо з правової тематики для подальшого використання в правоосвітній діяльності;
 • бере участь у проведенні Всеукраїнського тижня правових знань та Всеукраїнського тижня права;
 • бере участь в розробці спеціальних освітніх програм, проектів для учнівської та студентської молоді з метою підвищення рівня їх правової обізнаності;
 • розробляє та пропонує до впровадження спеціальні правоосвітні курси для школярів різних вікових груп;
 • сприяє участі молодих юристів та студентів у процесі розроблення проектів нормативно-правових актів, у тому числі у сферах освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку молоді;
 • сприяє участі молодих юристів та студентів в обговоренні проектів нормативно-правових актів для підготовки відповідних висновків та пропозицій;
 • аналізує стан підготовки юридичних кадрів вищими навчальними закладами, а також існуючий міжнародний досвід цієї роботи;
 • розробляє пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу у вищих навчальних закладах;
 • вивчає та поширює позитивний досвід організації навчального процесу із застосуванням інтерактивних методів навчання у вищих навчальних закладах;
 • організовує форуми, конференції, "круглі столи" щодо стану підготовки юридичних кадрів;
 • залучає студентську молодь до обговорення питань розвитку професії юриста;
 • надає пропозиції органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам, організаціям щодо проходження стажування молодих юристів на державній службі та за фахом;
 • підтримує в межах своєї компетенції дослідницьку та наукову роботу молодих юристів у сфері національного, порівняльного та міжнародного права;
 • налагоджує за підтримки Міністерства юстиції України співпрацю з юридичними навчальними закладами, громадськими інституціями та організаціями;
 • спрямовує зусилля на модернізацію процесу проходження виробничої та переддипломної практики студентів;
 • підтримує ініціативу розширення мережі юридичних клінік при вищих навчальних закладах юридичного спрямування як базових структур для проходження курсів з практичного права;
 • підтримує ініціативу створення постійно діючих правових студентських диспут-клубів під егідою Координаційної ради;
 • сприяє працевлаштуванню кращих випускників юридичних факультетів вищих навчальних закладів в центральних та місцевих органах виконавчої влади, державних підприємствах, установах, організаціях.
З-поміж пріоритетів діяльності Ради – координація діяльності з координаційними радами молодих юристів, які створюються на місцях при Головних управліннях юстиції з метою досягнення системності в роботі з молодими юристами всіх регіонів. Положення та склад зазначених Рад затверджуються відповідними Головними управліннями юстиції.
 


1НовиниНовини
Підписатись
Відписатись© 2010, Координаційна рада молодих юристів України при

Міністерстві юстиції України